Uddannelsens adgangskrav

Har du mod på at fordybe dig? Vil du bruge dig selv og arbejde med at forene din krop og din psyke? Med en uddannelse som psykoterapeut, kan du også hjælpe andre.

WEB-SH-CVC_6019
WEB-SH-CVC_5999
WEB-SH-CVC_5950

Når du søger om optagelse på vores 4-årige psykoterapeutuddannelse bedømmes du i forhold til følgende punkter:

Uddannelsesmæssig baggrund

Erhvervserfaring

Terapeutisk og psykologisk erfaring

 

Forsamtale

Alle ansøgere indkaldes til en forsamtale med 1 eller 2 af underviserne på Akademiet for Psykoterapi. Her får vi et indtryk af ansøgerens motivation og personlige modenhed. At gennemføre uddannelsen forudsætter en vis modenhed og livserfaring og en almindelig psykisk robusthed i forhold til at kunne profitere af og åbne sig for terapeutiske processer og personlig udvikling i et gruppeterapeutisk forløb.

 

Uddannelsesmæssig baggrund

Ansøgere der har en lang videregående uddannelse eller en relevant mellemlang uddannelse som f.eks pædagog, ergo – fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske, lærer, læge, psykolog og lign. opfylder umiddelbart de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne blive optaget.

Ansøgere med mellemlange uddannelser opfylder umiddelbart de uddannelsesmæssige optagelseskrav, hvis deres uddannelse er suppleret med relevante kurser af mellemmenneskelig karakter. F.eks. kurser i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

 

Erhvervserfaring

Ansøgere med min. 3 års erhvervserfaring indenfor deres fagområde vil umiddelbart leve op til kravet om erhvervserfaring. Erfaring fra frivilligt arbejde af mellemmenneskelig karakter af min. 3 års varighed kan også indgå i den samlede vurdering.

 

Terapeutisk og psykologisk erfaring

Optagelse på uddannelsen forudsætter en vis psykologisk viden og terapeutisk erfaring. Den psykologiske viden kan være indhentet gennem et relevant uddannelsesforløb af psykologisk, sundhedsfaglig eller pædagogiske karakter, eller gennem relevante kursusforløb. Den terapeutiske erfaring kan være indhentet fra relevant faglig eller personlig erfaring. Det kan dreje sig om erhvervserfaring, som kræver personlig proces eller faglig og personlig supervision, coaching, eller personlige forløb med individuel eller gruppeterapeutiske erfaringer.

 

Dispensation

Der kan efter en individuel vurdering gives dispensation for ovenstående adgangskrav. I forbindelse med dispensation forudsættes at alle 3 optagelseskriterier vurderes samlet og hver for sig og findes tilfredsstillende. Dette vil være en forudsætning for optagelse på uddannelsen.

Sådan søger du om optagelse

 

 

Vi afholder forsamtale på Akademiet for Psykoterapi i forbindelse med etablering af hvert uddannelseshold.

Du kan ansøge om optagelse online (eller kontakt os og få det tilsendt). Husk at uploade dokumentation for uddannelse og arbejde – såvel lønnet som ulønnet, samt diverse relevante kurser.

Når vi har modtaget din ansøgning aftales en forsamtale, hvor vi gensidigt finder ud af, om du skal gå på uddannelsen.

Fortvivl ikke hvis du endnu ikke er kvalificeret

 

Hvis du ikke umiddelbart har de fornødne kvalifikationer for at blive optaget, har du mulighed for en samtale, hvor vi sammen kan afdække mulighederne for optagelse på dispensation og mulighederne for gennem erhvervserfaring og eller diverse forkurser kan blive kvalificeret til optagelse på uddannelsen.