Mandegruppe

Holdet er fuldt booket – og lukket for tilmeldinger

Holdet starter efterår 2016

Stig Nielsen

Stig Nielsen

Mogens Jørgensen

Mogens Jørgensen

MANDEGRUPPE 2016/2017

Vi vil gerne invitere dig til et forløb for mænd, som ønsker at fordybe sig og blive klogere på sit ståsted og udvikling.

 

Det kan være svært for mange mænd at definere sig selv og sin egen maskulinitet i dag med ændrede kønsroller, ligestilling, relationer, seksualitet, forældreroller (at være far, ”reservefar”), skilsmisse, ensomhed etc. De færreste har haft gode rollemodeller at se op til, så hvor finder du inspiration og kraft til at definere det at være mand i dit liv.

 

Vi vil undersøge, hvilke relationelle erfaringer du har taget med dig som dreng og mand, og hvordan det udfolder sig i dit nuværende liv. Selvom der findes forskelle i vores individuelle livshistorie, så kan de fælles erfaringer være med til at forstå din egen indentitet som den mand, du nu engang er, hvor også seksualiteten bliver en af indfaldsvinklerne til det mandlige univers.

 

Vi vil bestræbe os på at skabe en tryg ramme, hvor det er muligt at arbejde i en tillidsfuld atmosfære, så fordybelsen bliver muliggjort. Arbejdsformen vil være en blanding igangsættende øvelser, kropslige øvelser, og arbejde både med gruppen og individuelt i den udstrækning, der er behov herfor.

 

Praktiske oplysninger:

Datoer:

04.11 – 05.11 – 2016
20.01 – 21.01 – 2017
17.03 – 18.03 – 2017
28.04 – 29.04 – 2017

den sidste dato mangler endnu

Sted:
Skt Hansgade 9A – den sidste gang foregår i Sverige på ødegård

 

Pris:
kr 17.500,- og betales i to rater. 1. gang 1.9.2016 og 2. gang den 1.2.2017 (8.750,00 pr gang). Indsættes på regnr 3409 kontonr 12071191

 

Tidsrum:
daglig kl 9-16

 

Deltagerantal:
min. 8 og max. 12 deltagere

 

De bedste hilsener fra
Mogens og Stig