Referencer

“Mit mål har hele tiden være at blive terapeut selv, og i dag arbejder jeg både som sygeplejerske og som organisk psykoterapeut med en håndfuld klienter, der løbende besøger mig efter behov. Jeg føler, at det er meget meningsfuldt arbejde”, slutter Helle.

Det mener vores studerende

WEB-SH-CVC_5989

En stor forandring

Helle fortæller: “Som sygeplejerske på en børnepsykiatrisk afdeling, har jeg løbende haft kontakt med familier med problemer af forskellig art, og jeg fik en større og større psykoterapeutisk interesse og lyst til at efteruddanne mig”.

“Uddannelsen har helt klart levet op til mine forventninger. Jeg tør i langt højere grad være mig selv og gå efter mine egne behov. Ligesom jeg har fået øjnene op for mine egne styrker og ressourcer, og er blevet meget bedre til at mærke efter, hvornår jeg vil sige fra. Jeg har oplevet en stor forandring med mig selv i løbet af de fire år, uddannelsen varer”.

Bliver klogere på at hjælpe andre

Vibeke er i gang med tredje år på uddannelsen for organisk psykoterapi, ved siden af arbejder hun som fysioterapeut i psykiatrien.

“Det er helt klart et stort skridt for mig så bevidst at bruge mig selv i arbejdet”, siger hun og fortsætter, “jeg synes, det er rigtig godt at være så meget til stede her og nu og lære at mærke efter, hvad der sker med en selv i forskellige situationer. Ligesom det betyder meget for mig, at arbejdet med kroppen er så integreret en del af uddannelsen”.

“Jeg har tidligere gennemført forskellige kurser, hvor jeg har arbejdet med sammenhængen mellem krop og psyke. Men på de kurser fylder samtaledelen ikke så meget, og det havde jeg brug for at få styrket, da det interesserer mig meget”.

“Uddannelsen er faktisk en stor chance for at arbejde med sig selv for derigennem at blive klogere i arbejdet med andre”, siger hun.

Vigtigt og lærerigt

“Det var afgørende, at jeg selv skulle gå i terapi, ja faktisk en nødvendighed for, at jeg kunne hjælpe andre senere. Det tiltalte mig meget, at det var en væsentlig del af uddannelsen”, fortæller Helle, som også har været glad for arbejdet i grupper.

“At skulle tilbringe meget intensiv tid sammen i en gruppe på 12 mennesker, har været både vigtigt og lærerigt for mig . Jeg har lært utrolig meget om min egen rolle i en gruppe, om jeg er typen, der holder mig tilbage eller lægger op til konflikt osv. Erfaringerne fra gruppen kan jeg bruge på mange måder både i mit arbejde og min hverdag”, siger Helle.

Hvad kan man lave som psykoterapeut

Hør tre tidligere studerende fortælle hvad de har brugt deres 4-årige psykoterapeutuddannelse til.