Om os

Mere end 250 studerende har allerede gennemført vores 4-årige uddannelse.

Uddannelsessted siden 1994.

Akademiet for Psykoterapi

Akademiet for Psykoterapi har eksisteret siden 1993, og er et privat uddannelsessted ejet af aut. cand. psych. og psykoterapeut Lise Haderup og psykoterapeut Mogens Jørgensen.

Vi tilbyder fordybende kurser og uddannelser inden for psykoterapi med særlig vægt på, hvordan vi som mennesker får krop og hoved til at fungere bedre sammen. Desuden tilbyder vi individuel terapi, parterapi, familieterapi, coaching og supervision.

Plads til fordybelse og nærvær

Mere end 200 studerende har allerede gennemført vores 4-årige uddannelse. De kan i dag kalde sig organiske psykoterapeuter. De bruger uddannelsen på forskellig vis; enten med egen psykoterapeut-praksis, til at undervise, som supplement til deres øvrige fag og arbejde eller som personlig udvikling. Vi har valgt at være et lille sted med få undervisere og trygge rammer. Det giver den bedste basis for fordybelse og nærvær, som er det fundament for læring, vi lægger vægt på i vores uddannelse.

Vores teoretiske fundament

Vores teoretiske udgangspunkt er i kropsterapien og gestaltterapien. Desuden trækker vi på en række andre teorier, herunder eksistentiel psykoterapi ved Irvin Yalom. Ofte omtaler vi det som “organisk psykoterapi“, der dog ikke er navnet på én bestemt teori, men nærmere en samlet betegnelse for det at få krop og psyke til at spille sammen på fordybende og autentisk vis – uden at ville diagnosticere. Læs mere om de forskellige teorier og den litteratur, vi anbefaler.

Vi opfylder Psykoterapeut Foreningens kriterier

Uddannelsen opfylder Psykoterapeut Foreningens kriterier for psykoterapeutisk uddannelse. Uddannelsen er blevet evalueret positivt i henhold til de tværministerielle kriterier for psykoterapeutuddannelsen.

Solid erfaring med organisk psykoterapi

Akademiet for Psykoterapi har eksisteret siden 1993. Efter et par år opstod behovet for at udbyde en decideret uddannelse til psykoterapeut. Vi mente begge, at vi havde den rette baggrund og ballast til at etablere os som uddannelsessted for organisk psykoterapi, og i 1997 kunne vi med stolthed præsentere vores egen 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Læs mere om vores baggrund

Hvorfor et akademi for organisk psykoterapi?

I Middelalderen opstod en lang række akademier som modreaktion på, at universitetssystemet ikke kunne overskue eller varetage alle de mange forskellige discipliner, der trængte sig på.

Dengang fungerede akademierne som alternativ til det etablerede, teoretiske universitetssystem, og netop dette har inspireret os til at bruge ordet “akademi” i vores navn.

Vi mener, at vores Akademi for Psykoterapi i langt højere grad end det etablerede system er i stand til at rumme og indeholde de erfarings- og erkendelsesformer, som udfolder sig i netop det psykoterapeutiske univers.

Organisk psykoterapi

Vi etablerede os oprindeligt som Center for Organisk Psykoterapi C.O.P. i 1994. Begrebet “organisk psykoterapi” har ikke en enkeltstående teori bag, men i stedet en række forskellige teoretiske retninger. For at have et mere præcist navn i forhold til vores virkefelt, ændrede vi derfor navn i marts 2007 til Akademiet for Psykoterapi.