Formål og metode

Måske står du lige nu over for en beslutning, der kan komme til at ændre dit liv. På en positiv måde.

WEB-SH-CVC_5982
WEB-SH-CVC_6025

Uddannelsens formål.

Uddannelsens formål er at gøre de studerende i stand til at fungere som psykoterapeuter for klienter inden for normalområdet.

Uddannelsens 4 hovedelementer

Uddannelsen består i grove træk af følgende 4 hovedelementer:

Terapeutisk træning

Teori

Etik

Supervision

Egen terapi

 

Terapeutisk træning

Et andet vigtigt formål med uddannelsen er,  at de studerende får tilstrækkelig træning i praksis til at kunne varetage terapeutiske forløb.

Teori

Den teoretiske viden skal give de studerende den nødvendige teoretiske forudsætning for at kunne udøve terapi på en bevidst og ansvarlig måde.

Etik

Den studerende får viden om og praktisk erfaring med de etiske principper, der gør sig gældende i forhold til en psykoterapeutisk proces.

Egen terapi

Gennem den personlige terapeutiske proces er det målet, at den studerende udvikler de menneskelige forudsætninger, der skal til for at kunne rumme de temaer, som klienter møder op med. Det er derfor en vigtig del af uddannelsen, at den studerende gennem forløbet får gennemarbejdet egne temaer i et sådant omfang, at den studerende bliver fortrolig med egne reaktionsmønstre og bliver i stand til at handle etisk forsvarligt, i det omfang egne temaer provokeres i arbejdet med klienter.

Metode

Hvad indeholder vores psykoterapi?

 

Vores metode

Hos Akademiet for Psykoterapi betragter vi det sunde menneske som et organiseret hele, hvor fysik og psyke spiller sammen. Hos os tager terapien udgangspunkt i et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn: dvs. det psykiske, følelsesmæssige og kropslige såvel som det sociale. Vi arbejder intensivt med samspillet mellem disse aspekter.

Den type psykoterapi, vi har valgt at arbejde med og specialisere os i, er en fordybende og langvarig terapiform, der sigter mod den enkeltes frihed til at være sig selv. Ved at vende blikket indad og blive bedre til at lytte til sin krops signaler, kan man opnå større ro, nærvær og tilfredshed.

Sådan arbejder en færdiguddannet psykoterapeut

Som uddannet psykoterapeut fra Akademiet for Psykoterapi er man trænet i at arbejde med de mange lag og de komplicerede, næsten umærkelige nuancer, der eksisterer i samspillet med en klient. Terapeuten bruger sig selv i samværet med klientenpå en måde,

så klienten bliver helet, han/hun føler sig stærkere og forberedt på at håndtere den ydre verdens realiteter. I den psykoterapeutiske process hjælper vi klienten med at generobre tabte livsandele ved at lytte og ræsonnere med kroppens signaler. En fintfølende, timet intervention fra terapeutens side kan i mange tilfælde igangsætte og/eller fremskynde klientens proces.

Vores inspirationskilder og grundholdning

Teorien bag vores terapiform er primært gestalt – og kroppsykoterapi – med inspiration fra bl.a. eksistentiel psykoterapi (Irvin Yalom) og fra Daniel Sterns udviklingspsykologi.

Siden Sigmund Freud begyndte sine epokegørende analyser af psyken, er mange hypoteser dannet og afvist og nye synsvinkler er kommet til. Carl Jung introducerede bl.a. begrebet Selvet, forstået som vores psykiske totalitet og dets kraft og betydning i forhold til Jeget. Wilhelm Reich lagde grunden til vores forståelse af de kropslige fænomeners vitale betydning for vores sjæleliv, og Fritz Perls, Alexander Lowen, David Boadella, Malcolm Brown, Daniel Stern og Irvin Yalom har med deres teorier, synspunkter og teknikker alle været inspirationskilder til vores psykoterapi. Se udpluk af vores litteraturliste her.